خدمات تدریس

» تدریس دوره های معتبر و رایج آموزش زبان انگلیسی عمومی (American English File, English Result, Touchstone)، دوره ی آموزش تجاری (Market Leader)، دوره ی مکاتبات بازرگانی (Modern Business Letters, Emails) و دوره ی آموزش مفاهیم کامپیوتری به زبان انگلیسی (Infotech)
» کلاس های بحث آزاد (Free Discussion)
» کلیه ی دوره ها به صورت کلاس های خصوصی و عمومی قابل ارایه است.
» محل برگزاری کلیه کلاس ها در محدوده میدان فاطمی (میدان جهاد) است.
» کلاس های نیمه خصوصی با حداکثر سه نفر و کلاس های عمومی از چهار نفر به بالا تشکیل می شود.
» انتخاب تعداد جلسات کلاس (خصوصی و عمومی ) به اختیار زبان آموز است و مدرس در این زمینه فقط پیشنهاد دهنده است.
» هزینه ی جلسه ی اول کلاس معادل 50% مبلغ حق التدریس مورد توافق طرفین است: بدون در نظر گرفتن این که آیا شما قصد دارید آموزش زبان را با PedramEnglish ادامه دهید یا خیر.
» برای فردی که از طرف زبان آموزان صفحه ی "نظر زبان آموزان" معرفی می شود، هزینه ی حق التدریس شامل 10% تخفیف خواهد بود.

خدمات ترجمه

» ترجمه انگلیسی به فارسی متون عمومی، تکنولوژی، تجاری، روانشناسی، ادبی، بهداشت و سلامت
» ترجمه فارسی به انگلیسی متون عمومی، تجاری و تکنولوژی
» نحوه ارایه ترجمه به صورت فایل word، PDF و پرینت با رعایت اصول و فرمت نگارش صحیح
» مبنای محاسبه حق الترجمه، "کلمه ای" است.